Proves i medicació


Diagnòstic per la imatge
 
  Garraf Alt Penedès
  2019 2020 2019 2020
Radiografies 67.756 53.284 44.562 35.822
Densitometries 1.933 1.515 - -
Ortopantografies 768 126 - -
Mamografies 7.713 5.679 9.020 7.155
Ecografies 12.783 8.699 6.308 5.423
TAC 12.188 11.242 6.624 6.249
RMN 8.798 7.137 - -
Exploracions amb contrast 338 184 197 99
RX intervencionista - - 397 303
TOTALS 111.939 87.682 67.108 55.051


 

Altres proves diagnòstiques
 
  Garraf Alt Penedès
  2019 2020 2019 2020
Cardiologia
Ecocardiograma 2.603 2.617 2.890 2.577
Prova d’esforç 1.257 729 828 840
Cirurgia General
Rectoscòpies 414 203 - -
Ecografia endorectal 102 56 - -
Digestiu
Endoscòpia digestiva 2.724 2.332 1.211 900
Endoscòpia intervencionista 1.348 1.068 - -
Colonoscòpia - - 1.947 1.581
Ginecologia/Obstetrícia
Ecografies ginecològiques 978 1.001 1.447 1.274
Ecografies obstètriques 460 398 2.461 2.443
Neurologia
Electroencefalograma 384 204 - -
Electromiograma 1.553 387 1.458 198
Oftalmologia
Biometries 596 520 511 235
Campimetries 1.115 597 970 646
Angiografia ocular - - 213 183
Làser - - 534 228
OCT (escàner retina) - - 2.929 1.539
Otorinolaringologia
Audiometries 2.291 1.627 2.765 1.409
Audiometries infantil - - 29 20
Rinofibrolaringoscòpia - - 1.874 1.054
Pneumologia
Broncoscòpies 70 73 63 49
Espirometries 1.345 796 1.045 315
Polisomnografies 632 406 288 219
Urologia
Fluxometries 770 595 834 717
Urodinàmies 202 165 - -
Citoscòpia 994 907 593 533
Biòpsia de pròstata 179 15 - -
Altres
Proves d’al·lèrgia 432 252 281 204


 

Unitat de Suport Vital
(2020)
  HRSC HSAA
Mobilitzacions 1.865 1.690
Serveis atesos 1.636 1.190
Serveis nuls (amb o sense mobilització) 1.083 879
Mitjana temps ocupació 0:38:03 0:40:25
Mitjana temps desplaçament 0:10:33 0:09:24
Temps ocupació per dia 3:04:04 3:31:40


 

Farmàcia
  (2020)
  Garraf Alt Penedès CSAPG
Nº FM 1.896 559 2.455
Nº NPT 1.003 269 1.272
Nº citostàtics 3.322 1.812 5.134
Nº barreges IV 2065 385 2.450
Nº dispensacions pacients ambulatoris 12.569 5.291 17.860
Primeres visites d’Atenció Farmacèutica Dispensació Ambulatòria 718 265 983
Visites successives d’Atenció Farmacèutica Dispensació Ambulatòria 424 198 622
Anar a l'inici