Sociosanitari


Només comptem amb activitat sociosanitària a l’àmbit Garraf (Hospital Residència Sant Camil i Hospital Sant Antoni Abat)

  2018 2019 2020
HSAA HRSC HSAA HRSC HSAA HRSC
Llarga estada geriàtrica
Altes 40 110 46 107 58 107
Ingressos 40 115 48 102 56 105
Estades 4.624 12.408 4.181 15.204 6.731 24.004
Estada mitjana (dies) 115,6 112,8 90,9 142,1 116,1 224,3
Llarga estada de psicogeriatria
Altes 35 - 41 - 28 -
Ingressos 38 - 40 - 26 -
Estades 4.915 - 5.690 - 4.249 -
Estada mitjana (dies) 140,4 - 138,8 - 151,8 -
Mitjana estada (convalescència geriàtrica)
Altes 514 - 543 - 504 -
Ingressos 514 - 544 - 484 -
Estades 20.658 - 20.388 - 17.723 -
Estada mitjana (dies) 40,2 - 37,5 - 35,2 -
Mitjana estada (convalescència psicogeriatria)
Altes 75 - 72 - 98 -
Ingressos 71 - 74 - 96 -
Estades 5.410 - 5.057 - 6.013 -
Estada mitjana (dies) 72,1 - 70,2 - 61,4 -
Subaguts
Altes 137 228 139 224 52 315
Ingressos 137 227 139 220 52 317
Estades 776 3.155 517 3.161 470 2.706
Estada mitjana (dies) 5,7 13,8 3,7 14,1 9 8,6
Unitat de Cures Pal·liatives
Altes - 593 - 590 - 467
Ingressos - 585 - 585 - 470
Estades - 5.893 - 5.481 - 5.252
Estada mitjana (dies) - 9,9 - 9,3 - 11,2
UFISS pal·liatives
Altes - 814 - 852 - 727
Ingressos - 813 - 852 - 728
UFISS geriatria
Pacients atesos 1011 - 1015 - 1049 -
Altes 1011 - 1014 - 1033 -
PADES
Altes 222 - 201 - 212 -
Ingressos 222 - 219 - 201 -
Hospital de Dia Sociosanitari
Sessions geriàtriques 2.758 - 2.524 - 1.120 -
Sessions demències 3.717 - 3.950 - 1.140 -
Unitat d’avaluació geriàtrica integral
Primeres visites de geriatria 334 - 271 - 373 -
Processos de demència 179 - 182 - 172 -
Processos de geriatria 24 - 25 - 24 -
Anar a l'inici