Unitat Docent

El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf està acreditat pel Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social com a Unitat Docent Hospitalària per a la Formació Sanitària Especialitzada.

Actualment té acreditades:

 • Unitat Docent Multiprofessional de Geriatria amb 4 places a l’any de MIR i 4 places a l’any d'IIR
 • Unitat Docent de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia amb 1 plaça per any
 • Dispositiu Hospitalari per a la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Primària de Costa de Ponent, tant al Garraf com a l'Alt Penedès

Des del CSAPG actuem com a referents a les comarques del Garraf i l'Alt Penedès en Docència en salut hospitalària, i aspirants a tenir una presència docent rellevant a la resta del territori català. Proporcionem els recursos necessaris per a una docència responsable i de qualitat, que respecta la voluntat de les persones i la professionalitat, amb un compromís clar en valors amb la societat en l'àmbit de l'atenció de la salut. Promovem el treball en xarxa, obert i innovador.

L’any 2020 ha estat l'any per a generar els fonaments per a ser reconeguts com a Hospitals Associats a la Universitat de Barcelona, el que significarà un pas rellevant en la formació de grau i postgrau en Ciències de la Salut que es duu a terme en tots els nostres centres.
 

Accions 2020:

 • Revisió dels procediments de docència respecte a l'avaluació dels residents, i la normativa de la Comissió de Docència.
 • Ús del núvol institucional (cloud.csg.cat) com a espai de treball compartit entre tutors i residents, tant per les tutories, el dossier, les rotacions i les avaluacions.
 • Promoció d'una acollida al nou resident, i de l'alumne en pràctiques, més enllà de l'estructura organitzativa, amb la transmissió de valors i formació anticipatòria.
 • Participació en el grup de treball dels indicadors de Qualitat Docent, coordinat per la Subdirecció General d'Ordenació i Desenvolupament Professional, de la Direcció General de Professionals de la Salut, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • Consolidació de la capacitat docent per als estudiants de medicina d'últim any de la "Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de Monterrey", i amb una parada temporal per la COVID-19 amb la "Facultat de Medicina de la Universitat de Buenos Aires"; tots dos per a la realització de l'Internal Anual Rotatori (IAR). En aquesta mateixa línia s'ha seguit treballant per introduir el Rotatori Obligatori Tutelat de 6è de Medicina de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.
 • Acreditació i avaluació anual externa dels tutors per a la Unitat Docent de Geriatria i Traumatologia.
 • Oferta del total de places de la Unitat Docent Multiprofessional de Geriatria, 4 MIR en formació i 4 IIR.
 • Oferta del total de la plaça MIR de la Unitat de Cirurgia Ortopèdica i de Traumatologia.
 • Adaptació contínua, amb assessorament a la resta de l’organització de l'impacte de la Pandèmia per Covid-19, tant a l'estat d'alarma, com a les diferents onades, pel que fa a l'impacte en la docència (FSE i alumnes en pràctiques).
 • Assessorar per l'acreditació de les Sessions Clíniques dels Serveis del Centre, aquest any s'ha iniciat l'acreditació de sessions d'intervenció a hemodiàlisi.
Anar a l'inici